De jaarvergadering begint om 19.45 uur in it Kofjelokaal van Museum Joure en is alleen
toegankelijk voor leden. De zaal is open om 19.30 voor een kopje koffie.
Het jaarverslag en financieel verslag is per mail naar de leden verstuurd.
Graag aanmelden via info@vriendenvanmuseumjoure.nl

De lezing van Jan Tijsma begint om 20.45 uur. Inloop van geïnteresseerden is om 20.30 uur.
Entree niet-leden € 5,00. Als u lid van de vereniging wordt is de toegang gratis.
Aanmelden voor de lezing is noodzakelijk. Dit kan via info@vriendenvanmuseumjoure.nl en contante betaling ter plekke of via de site van museum Joure: Lezing natuurfotograaf Jan Tijsma – Museum Joure waar gelijk betaald kan worden via ideal.

Agenda:
1. Welkom door voorzitter Anne Sjoerd Heegsma
2. Ingekomen stukken secretaris Frans Tolsma.
3. Jaarverslag 2022 door de secretaris.
4. Financieel jaarverslag door penningmeester Nico van der Veen
5. Verslag Kascommissie door Jan Wouda en Erwin Bethlehem
6. Verkiezing nieuw Kascommissie lid in de plaats van Erwin Bethlehem.
7. Bestuurswisseling: Joke van der Zwaag is in 2022 afgetreden. In oktober 2022 is Nita de Boed toegetreden als lid. Vraag om goedkeuring officieel toetreden Nita de Boed.
8. Verslag Museum Joure door Iris Nutma, directeur Museum Joure.
korte pauze
9. Film door natuurfotograaf Jan. Als er iemand prachtig kan vertellen over de flora en fauna maar ook over ontstaansgeschiedenis van het Nationaal Landschap Zuid-West Friesland is het wel Jan Tijsma, natuurfotograaf. Hij is hij vrijwel dagelijks in onze natuur te vinden. Tijdens al die momenten ‘buiten’ heeft hij prachtig, kleurrijk beeldmateriaal verzameld. Jan zal je in zijn lezing dan ook in woord en beeld meenemen in zijn “Ode aan het Friese landschap”.