Het is de Stichting Jouster Koffiepot gelukt voldoende middelen en hulp te verzamelen om het beeld Kaskade van Klaas Gubbels aan te kopen. Eind mei is het beeld in het parkje naast Museum Joure geplaatst. De officiële onthulling op 19 september 2020 werd verricht door de heer John Brands, voorzitter managementteam Nederland van Jacobs Douwe Egberts samen met kunstenaar Klaas Gubbels.

Klik voor meer info op Stichting Jouster Koffiepot.