Het is de Stichting Jouster Koffiepot gelukt voldoende middelen en hulp te verzamelen om het beeld Kaskade van Klaas Gubbels aan te kopen. Eind mei is het beeld in het parkje naast Museum Joure geplaatst. Een officiële onthulling moest door het corona virus worden uitgesteld. Ook de geplande expositie in Museum Joure van het werk van Klaas Gubbels kon niet doorgaan. Als het mogelijk is, dan gaan we op 19 september 2020 het beeld onthullen. Tevens zal dan de expositie van het werk van Klaas Gubbels te zien zijn in Museum Joure. De expositie is te zien tot 15 november 2020.

Klik voor meer info op Stichting Jouster Koffiepot.