Het bestuur van de Stichting E.L.N. (voorheen St. Museum Joure) heeft besloten dat Willeke ten Noever Bakker de stichting in ons bestuur gaat vertegenwoordigen. Dat is goed nieuws, immers wij hechten eraan dat er een nauwe samenwerking is tussen beide besturen. Willeke van harte welkom bij onze vereniging.

Evelien Blaauw heeft ons door verhuizing verlaten. Evelien willen wij bedanken voor haar inzet.