Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

Aan Vereniging van Vrienden van ons museum is door de Belastingdienst de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. De vereniging hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan het museum!

De eenvoudigste manier om ons te steunen is door een geldbedrag te schenken aan Vereniging Vrienden van Museum Joure. Schenken kan op twee manieren. De bijdrage in één keer schenken of verspreiden over meerdere jaren. Kiest u voor een schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen, dan is dat fiscaal extra voordelig. Deze periodieke schenking is namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De periodieke schenking dient dan wel schriftelijk te worden vastgelegd. De overeenkomst kan sinds 2016 via een onderhandse schenkingsovereenkomst of via een akte bij de notaris worden vastgelegd.