De vergadering begint om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.
Aansluitend is er een lezing van dhr. Ben de Jong over zijn boek ‘de gebouwen van Museum Joure’
De lezing begint om 20.45 uur en is ook open voor niet ‘vrienden van’.
De vergadering en lezing is in het kofjelokaal in Museum Joure, ingang museumstraat 2.

Opgave voor de vergadering en lezing is noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte.
Dat kan via een mail naar: info@vriendenvanmuseumjoure.nl
of telefonisch bij Frans Tolsma: 06 5512 1931
Niet leden moeten zich opgeven voor de lezing en kunnen in de pauze aanschuiven. Zij betalen 5 euro contant bij binnenkomst.
Of ze worden ter plekke vriend van Museum Joure en kunnen dan gratis de lezing bijwonen!
Natuurlijk is er voor iedereen een kopje koffie!

Het jaarboekje komt bij de leden door de brievenbus. Daarin vindt u het jaarverslag en het concept financieel verslag.
De agenda komt bij de leden in de mail of in de bus.