De geplande jaarvergadering in het voorjaar van 2020 is door de uitbraak van het corona virus niet doorgegaan. De hoop was dat het virus snel onder controle zou komen en wij in het najaar de vergadering konden houden. Echter de werkelijkheid is anders. Daarom heeft het bestuur besloten om dit jaar geen bijeenkomsten meer te houden.

Wij willen jullie wel graag vertellen wat er met jullie bijdragen is gedaan.

Het jaarverslag en de Jaarrekening staan op de website www.vriendenvanmuseumjoure.nl.