Stichting Jouster Koffiepot

Contactinfo

 • de Kolk 14
  8551 RL Woudsend

 • Oprichtingsdatum 15 maart 2019

 • KvK nummer: 74286633

Bestuursleden

 • voorzitter: Anne Sjoerd Heegsma

 • secretaris: Iris Nutma

 • penningmeester: Frans Tolsma

De bestuursleden oefenen hun functie op vrijwillige basis uit en ontvangen hiervoor geen bestuurs- of onkostenvergoeding.

Doelstelling van Stichting Jouster Koffiepot

Het aankopen en beheren van kunst en het realiseren van evenementen op het gebied van kunst en cultuur en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het beeld Kaskade

Enkele jaren geleden werd aan Iris Nutma, directeur Museum Joure, gevraagd te helpen om het beeld Kaskade van kunstenaar Klaas Gubbels naar Joure te halen. Het heeft even geduurd voordat hier positief op gereageerd is.

Nadat zij twee bestuursleden van Vereniging Vrienden van Museum Joure bereid had gevonden om dit samen op te pakken, heeft zij toegestemd. Je zou kunnen zeggen dat het een co-productie is geworden van Museum Joure en onze vereniging.

Het leek ons verstandig om het beeld niet onder te brengen bij het museum, daarom hebben wij een nieuwe stichting opgericht onder de naam Stichting Jouster Koffiepot. Bestuursleden zijn: Iris Nutma, museum, Frans Tolsma en Anne Sjoerd Heegsma, beiden van de  vereniging.

Het beeld moest worden aangekocht. De nieuwe stichting is sponsoren gaan zoeken om het beeld te kunnen kopen en plaatsen. Gelukkig hebben we voldoende geld opgehaald en heeft de verkopende partij Artzuid de prijs naar beneden bijgesteld en hebben zij het vervoer en de plaatsing voor hun rekening genomen.

Waarom het beeld naar Joure?

Als u Joure zegt, dan hoor je vaak, daar is Douwe Egberts begonnen. De naam Joure is verbonden met koffie. Het beeld verwijst door zijn koffiekannen ook naar koffie. Wat is er dan gepaster dat dit beeld in Joure staat, naast een museum waar de eerste gebouwen en de historie van Douwe Egberts te zien zijn. Wij denken dat het een icoon voor Joure is. We hopen dat dit beeld de liefhebbers van de kunst van Klaas Gubbels  en andere belangstellenden naar Joure trekt om zo de geschiedenis van Douwe Egberts te ontdekken.

Plaatsing:

Eind mei 2020 was het dan zover dat het beeld in Joure geplaatst werd. Prachtig beeld in het parkje naast het museum tussen de monumentale bomen.

Beeld Kaskade

Foto Groot De Fryske Marren

Gegevens van het beeld:

 • Titel: Kaskade 2015

 • Kunstenaar: Klaas Gubbels (1934)

 • Materiaal: Cortenstaal en verf

 • Hoogte: 500 cm

 • Breedte: 200 cm

 • Diepte: 80   cm

 • Gewicht: 1200 kg

 • Eigenaar: Stichting Jouster Koffiepot

 • Kleur: Rood gevlamd,

 • Restaurateur: De Kunstwacht

Planning is dat op 19 september 2020 de expositie over het werk van Klaas Gubbels in Museum Joure te zien is. Er zal dan ook een feestelijk tintje worden gegeven aan de komst van het beeld Kaskade.

Met vriendelijke groet,

Bestuursleden

Iris Nutma, Frans Tolsma, Anne Sjoerd Heegsma

Met dank aan:

Stichting Art Zuid, JDE coffee, Stichting Westermeer, Museum Joure, Vereniging Vrienden van Museum Joure, Priore Accountants & Belastingadviseurs, Cloud++, Alderse Baas Advocaten, Fibremax, J.D. Engineers, Stuiver Draai- en Freeswerk, Atsma Schoonmaak, Zsecurity Joure, Van der Zalm Zonwering, A7 Makelaars, Wayne Jansen Financiële Dienstverlening, H.J. Muurling Assurantiën, HZPC, Domien Silvius Spuit- en Schilderwerk, TN Slopen- en Saneren, Jouster Courant, Stichting Het Kofschip, Harmsma Notarissen, Gemeente De Fryske Marren, Bouwbedrijf Henk Jellema, Klaas Platenbaas, Kees Baarda Bestrating, WBL Kraan en Grondwerk, Jous Architecten. fam. P. Brattinga, Durk Durksz, Marita de Jong, Johannes Hessel de Jong, fam. Kouwenhoven, M. & A. van der Molen, fam. T. Oudega, A.P. Taal, Geart Benedictus, ’t Hasker Assurantiekantoor.

Een aantal sponsoren hebben aangegeven niet vermeld te hoeven worden.