De heren hebben de boeken consciëntieus nagekeken en akkoord bevonden.