Op 8 november om 15.30 geeft drs. Jacob van der Vaart een lezing over de Amerikaanse boerderijen in Fryslân.
Hij schreef hier samen met Hans de Haan een boek over. De lezing start om 15.30 in It Kofje lokaal van Museum Joure, Midstraat 99. Entree € 4,50, en voor Vrienden van Museum Joure gratis. De kaarten (ook de gratis kaarten) zijn hier te bestellen via de site van Museum Joure of – bij voldoende plaats – bij de VVV balie. De lezing wordt georganiseerd door het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân.

In oktober 2021 verscheen het boek Amerikaanse boerderijen in Fryslân, geschreven door Hans de Haan en Jacob van der Vaart . In Fryslân zijn nog een stuk of vijftien Amerikaanse boerderijen. In 1923 werd in Scharsterbrug de eerste in Friesland gebouwd. Boerenzoon Lammert Simons Brouwers uit Minnertsga ging naar Amerika en ontdekte daar dit type boerderij. Ze hadden meer licht en ruimte voor de koeien, betere hygiëne, elke koe had daar haar eigen waterbak en er was veel aandacht voor klimaatbeheersing en ventilatie.

Met dit boek willen De Haan en Van der Vaart meer bekendheid geven aan dit type boerderij. Zij deden jarenlang onderzoek. Veel van deze boerderijen zijn inmiddels gesloopt. Het model werd door de landbouwmechanisatie al snel achterhaald en er kwamen ligboxstallen bij de boerderijen. Op een aantal boerderijen wordt nog geboerd, zoals in Scharsterbrug. Melkveehouder en eigenaar van de Amerikaanse boerderij in Scharsterbrug Sido van der Werf moest wel een nieuwe stal bij zijn bedrijf bouwen, omdat de koeien groter werden. Maar nog altijd is zijn mening dat de Amerikaanse stal een hele verbetering was ten opzichte van de Friese stal.